Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım Projesi

Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım Projesi; Türkiye Avrupa Vakfı tarafından Sivil Toplum Diyaloğu’nun dördüncü ayağını oluşturan Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı kapsamında yürütülen bir projedir. Projede ortak olarak merkezi Nice-Fransa’da bulunan ve Berlin, Brüksel ve İstanbul’da temsilcilikleri bulunan araştırma ve yüksek öğrenim kurumu CIFE (Centre International de Formation Europeenne) yer almaktadır. Projenin uygulama bölgeleri Türkiye, Fransa ve Polonya’dır. Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın Türkiye’de bölgesel kalkınma, kamu yönetimi ve AB’ye tam üyelik sürecinde oynadıkları önemli rolden hareketle proje hedefleri ‘ulusal düzeyde ve AB düzeyinde gerçekleştirilmiş iyi örneklerin, innovatif araçların ve bölgesel kalkınma ajanslarının planlama, programlama ve değerlendirme süreçlerinde yerel ve bölgesel katılım mekanizmalarının araştırılması ve geliştirilmesi yoluyla bölgesel kalkınma ajanslarının bu alanlardaki kapasite ve araçlarını verimli kullanmasına yönelik rehberlik yapmak’, Türkiye’de faaliyet gösteren bölgesel kalkınma ajansları ve AB’deki muadilleri arasında interaktif bir diyalog oluşturmak ve bu sayede tecrübe ve bilgi alışverişini güçlendirmek’ ve son olarak da ‘Türkiye’deki bölgesel kalkınma politikaları, bölgesel kalkınma ajanslarının faaliyetleri ve bölgesel gelişme politika üretme süreçlerinde sivil katılım alanlarına yönelik olarak kamuoyu bilincini arttırmak’ olarak tanımlanmıştır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir. Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı alanda, 200’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve etkinliğe olanak sağlamıştır. Programın bugüne kadar gerçekleşen ilk üç ayağında diyalog projelerine 31.6 milyon Avro, dördüncü ayağını oluşturacak bu dönemde ise toplam dokuz politika alanında 80 ortaklık projesine yaklaşık 11 milyon Avro hibe desteği ayrılmıştır.

Proje Künyesi

Proje Asistanı Deha Enis Vardaryıldızı

Proje Koordinatörü Bülent Tunga Yılmaz

Proje Yasal Temsilcisi M. Emre Gür

Proje Sahibi Türkiye Avrupa Vakfı (TAV)

Proje Ortağı Centre International de Formation Européenne – CIFE

Proje Görselleri

20170802_141002
20170802_152250
img_6673
sdr
sdr
sdr
img_5635
img_5634
img_5547
dav
img_20161108_153723
img_20161108_102725
img_4321
20170105_143402
robert-schumann-4
euroregion-viadrina-3
img-20161017-wa0001
european-academy-berlin

Proje Çıktıları

Adres

Address: Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sok. No:47 Kadıköy/İstanbul
Phone: 0216 545 76 35